Cài đặt thiết bị phát Wifi GWN76xx (GWN7600/7610/7600LR)

Cài đặt thiết bị phát Wifi GWN76xx (GWN7600/7610/7600LR)Hướng dẫn cài đặt Bộ phát wifi GWN76xx (GWN7600/7610/7600LR), Thiết lập nhiều thiết bị thành 1 mạng đồng nhất, tạo các lớp mạng hoạt động riêng rẽ..

1. Đăng nhập thiết bị

Thông thường thiết bị Wifi GWN76xx được cấp địa chỉ IP động (DHCP) để truy cập thiết bị có các cách sau:

User/password = admin/admin

Cách 1: Truy cập thông qua địa chỉ IP thiết bị

Bước 1: Tải phần mềm đọc IP – Phần mềm đọc IP

Bước 2: Chạy phần mềm và xem MAC của thiết bị để kết nối ví dụ như hình

Thiết bị thu phát wifi GWN76103

Cách 2: Truy cập qua địa chỉ MAC trên thiết bị

https://gwn_ĐịaChỉMacTrênThiếtBị.local/ như ví dụ dưới

Ví dụ: https://gwn_000b82616552.local/

Thiết bị wifi GWN76104

Chú ý: Bạn phải kết nối qua Wifi của AP này thì mới truy cập vào được, mặc định wifi con này là GWNxxxxxx (xxxxxx 6 số cuối cùng trên địa chỉ MAC) và pass mặc định ở trên thiết bị

2. Cài đặt cho 1 bộ phát wifi GWN76xx chạy độc lập

Một bộ phát Wifi cho phép tạo 16 SSID tương ứng với 16 nhóm người dùng khác nhau,

Ví dụ: Nhóm ban giám đốc, Nhóm kỹ thuật, Nhóm khách hàng… mỗi nhóm thiết lập 1 quyền hạn chế khác nhau… như băng thông cho mỗi nhóm, có được kết nối vào hệ thống mạng nội bộ không..

Bộ phát wifi

Cài lại SSID mặc định: Vào Network Group -> Network Group -> Mặc định Group0 có SSID là GWNxxxxxx (xxxxxx là 6 ký tự cuối cùng của địa chỉ MAC thiết bị), để thay đổi SSID ta bấm vào hình cái bút ở cuối dòng để thay đổi

Thêm SSID cho nhiều nhóm khác nhau: Vào Network Group -> Additional SSID

3. Cài đặt cho nhiều thiết bị wifi quản lý tập chung trên 1 con duy nhất – Auto controller

Bộ phát wifi 1

Bước 1: Đăng nhập vào con Master (Con Master là con bạn kết nối vào web của nó)

Bước 2: Thêm các con mới vào mạng quản lý trên 1 con duy nhất-> Bắt buộc phải reset các con mới thêm vào về chế độ Factory reset (đợi khoảng 2 phút) -> không làm gì tiếp trên con này nữa

Bước 3: Tại giao diện web con Master -> Access Points sẽ hình thấy như hình sau

– Tại khung Discovered Devices bạn sẽ nhìn thấy list các thiết bị mới cắm vào mạng

– Muốn add vào chế độ auto controller thì bấm hình đỏ, muốn xóa khỏi nhóm quản lý tập chung thì bấm vào ô vuông xanh ở hình dưới

Thiết bị wifi_20

Bước 4: Add các con AP này vào các nhóm hay SSID làm việc

Vào Access Points -> Tích chọn con Wifi bạn muốn add vào nhóm -> bấm vào nút Add to network groups -> chọn nhóm bạn muốn thêm vào (mặc định là nhóm Group0)

4. Tạo các nhóm thiết bị Wifi

Ví dụ bạn có 10 con wifi, bạn muốn phân ra 5 con Wifi cho điểm A và 5 con Wifi cho điểm B thì mới dùng cách này

Vào Network Groups -> Network groups -> add để tạo nhóm làm việc

Bước 1: Đặt tên nhóm bất kỳ -> Basic để đặt tên nhóm

Bước 2: Thông số SSID cho truy cập Wifi

– SSID: là thông tin wifi khì truy cập sẽ nhìn thấy

– Các thông tin khác như chế độ mã hóa, password các bạn tùy chọn

Thiết bị wifi_21

Bước 3: Add các AP (access point) vào nhóm

– Thêm các thiết bị access point vào nhóm

Thiết bị wifi_22

5. Tạo thêm các SSID cho các nhóm làm việc khác

Ví dụ bạn có nhóm Giám đốc, Nhóm Kỹ thuật, nhóm khách vãng lai.. -> Mỗi nhóm bạn muốn cài đặt giới hạn băng thông riêng, hay quyền truy cập riêng thì bạn áp dụng cái này

Vào Network Groups -> Network groups -> Additional SSID

Ví dụ dưới ta tạo thêm nhóm truy cập cho khách hàng mỡi thông tin truy cập là “Khách_Hàng”, các thông tin khác tùy chọn bạn cài đặt

Thiết bị wifi_26

6. Giới hạn băng thông cho SSID hoặc cho từng User (người dùng)

a. Giới hạn băng thông cho mỗi SSID -> Banwidth Rules -> Chọn SSID bạn cần giới hạn -> bấm hình cái bút để giới hạn băng thông

hạn chế băng thông

b. Giới hạn băng thông cho từng người dùng -> Vào Client -> bạn sẽ nhìn thấy list các danh sách máy đang kết nối -> bấm hình cái bút để cài đặt tốc độ cho user này

hạn chế băng thông 1

7. Khóa 1 máy nào đó không được phép kết nối vào mạng

a. Khóa client 

Cách 1: Vào Client -> nhìn danh sách list các máy đang truy cập -> bấm hình quả cầu có gạch ngang để khóa

Cách 2: Vào Client -> Bấm nút Banned Client -> Đánh địa chỉ Mac của máy cần khóa

b. Mở khóa: Vào Client -> Bấm nút Banned Client -> danh sách các máy đang bị khóa -> bạn bấm nút gạch ngang mầu đỏ để mở

8. Cho phép 1 máy nào đó kết nối vào mạng nhưng không truy cập được vào mạng nội bộ

Ví dụ 1 khách hàng đến, bạn cho phép khách hàng đó truy cập wifi nhưng không được kết nối vào mạng nội bộ

Vào Network Groups -> Network groups/ Additional SSID -> Chọn mục Wifi -> Kích hoạt Client Isolation -> Client Isolation mode

a. Chế độ Internet -> Chỉ kết nối được internet, không quản lý được Router và Wifi, không nhìn được các thành viên khác

Kết nối mạng isolite

b. Chế độ Radio  -> Kết nối internet, vào quản lý được wifi và router nhưng không nhìn thấy client khác

Kết nối mạng isolite 1

c. Chế độ Gateway MAC -> Kết nối được internet, quản lý được router nhưng không quản lý được Wifi và nhìn được các thành viên khácKết nối mạng isolite 2

9. Giới hạn thời gian được kết nối vào WiFi cho mỗi nhóm SSID hoặc cho từng User (Chú ý firmware >= 1.0.4.20 mới support)

a. Giới hạn thời gian cho SSID -> Vào Network Groups -> Network Groups/Additional SSID -> Chọn tab Wifi -> tìm dòng Client Time Policy để thiết lập

b. Giới hạn thời gian cho Client -> Vào Client -> chọn Client Time Policy để thiết lập

10. Hạn chế số lượng User kết nối vào mỗi Wifi,

Ví dụ bạn có địa điểm lên tới 500 user -> để đảm bảo tránh quá tải cho Wifi thì bạn có thể lắp nhiều thiết bị và hạn chế số lượng user kết nối vào mỗi thiết bị

Vào Network Groups -> Network groups/ Additional SSID -> Chọn mục Wifi -> đánh số lượng user được kết nối vào: Wireless Client Limit

11. Tự động roaming cho các máy client khi nhận sóng nào khỏe nhất

Ví dụ bạn dứng khu vực giữa 2 hoặc nhiều bộ phát wifi, bạn muốn máy của mình lúc nào cũng tự động roaming chọn sóng khỏe nhất

Vào Network Groups -> Network groups/ Additional SSID -> Chọn mục Wifi -> Kích hoạt -> kích hoạt Enable Voice Enterprise (Chú ý firmware version >= 1.0.4.20)

12. Cài đặt tắt bật tự động WiFi theo múi giờ tùy chọn,

Ví dụ: Công ty bạn chi cho truy cập trong giờ làm việc từ 8h sáng đến 5h chiều, hết giờ hoặc ngoài giờ làm việc WiFi tự tắt không ai có thể truy cập được

Bạn vào Network Group -> Network Group hoặc Additional SSID chọn nhóm hoặc SSID cần thiết lập thời gian -> Chọn Schedule -> Thiết lập thời gian tắt bật tùy chọn

Bộ phát wifi GWN76xx

13. Client Brigde support – Kết nối nhóm máy tính khác qua không dây

Bạn có một nhóm máy tính khác nhưng không đi được dây từ điểm chính đến điểm này -> thì đây là phương án cho bạn

Hướng dẫn cài đặt tại: Cài đặt Client Brigde

Kết nối Bright

14. Captive portal -> Wifi Marketing/ Xác thực truy cập Hotel 

a. Xác thực kết nối khi xem quảng cáo – Bạn hay sân bay, siêu thị -> để kết nối internet thì bạn nhìn 1 trang quảng cáo.. rồi bấm Accept thì mới kết nối được internet

b. Xác thực kết nối Facebook/Wechat

c. Xác thực qua Radius tài khoản

Xem bài hướng dẫn chi tiết tại: Hướng dẫn cài đặt Wifi Marketing

15. Update firmware, Reboot, Reset, backup cấu hình sau khi cài đặt

a. Update firmware

Bước 1: Điền địa chỉ chuẩn vào Firmware server: firmware.grandstream.com

Bước 2: Bấm nút Upgrade như hình

Thiết bị wifi_24

b. Reboot/Reset về mặc định như hình ô đỏ trên

c. Lưu cấu hình và Restore như hình ô vàng trên

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bạn chưa xem bất cứ sản phẩm nào.

Contact Me on Zalo