Hỗ trợ Bộ Đàm

Hỗ trợ về các sản phẩm bộ đàm, tư vấn chọn bộ đàm, địa điểm đăng ký tần số, các phần mềm, hướng dẫn sử dụng bộ đàm

Thuật ngữ kỹ thuật máy bộ đàm

Các thuật ngữ cơ bán máy bộ đàm [...]

So sánh điện thoại không dây WiFi và điện thoại không dây Dectphone

Sự khác nhau giữa điện thoại không dây WiFi và điện thoại không dây Dectphone [...]

Tư vấn chọn mua máy bộ đàm cầm tay

Các bước lựa chọn khi mua bộ đàm, để chọn loại bộ đàm sử dụng [...]

2 Comments

Cách sử dụng Pin bộ đàm

Cách sử dụng Pin bộ đàm dúng cách, tăng tuổi thọ cho Pin bộ đàm [...]

Tiêu chuẩn chống nước cho bộ đàm

Tiêu chuẩn chống nước cho bộ đàm [...]

Tiêu chuẩn chống cháy nổ dùng trong bộ đàm

Tiêu chuẩn chống cháy nổ dùng cho bộ đàm [...]

Cần đăng ký tần số khi sử dụng bộ đàm hay không

Có cần đăng ký khi sử dụng bộ đàm hay không? [...]

Hướng dẫn sử dụng máy bộ đàm kenwood TH255A

Hướng dẫn sử dụng máy bộ đàm kenwood TH255A [...]

Hướng dẫn sử dụng máy bộ đàm kenwood TK2107

Hướng dẫn sử dụng máy bộ đàm kenwood TK2107 [...]

7 Comments

Hướng dẫn sử dụng máy bộ đàm kenwood TH-K2AT

Hướng dẫn sử dụng máy bộ đàm kenwood TH-K2AT [...]

Hướng dẫn sử dụng máy bộ đàm Icom V8 và V82

Hướng dẫn sử dụng máy bộ đàm Icom V8 và V82 [...]

Thảo luận các tính năng và cách sử dụng bộ đàm

Thảo luận các tính năng và cách sử dụng bộ đàm, cách sử dụng Pin [...]

6 Comments

Bạn chưa xem bất cứ sản phẩm nào.

Contact Me on Zalo