Video hướng dẫn cấu hình SIPTRUNK Vnpt, Viettel… với tổng đài IP Grandstream

Video hướng dẫn cấu hình SIPTRUNK Vnpt, Viettel… với tổng đài IP Grandstream, hướng dẫn cấu hình từng bước kết nối với các nhà mạng

1.Video cấu hình siptrunk VNPT qua kênh Internet.

Thông số cấu hình SIPTRUNK Internet nhà mạng gửi như sau.

– IP server KH: 14.177.239.221

– Port: 5060

– VNPT Signalling server: 113.191.37.210

– VNPT RTP server: 113.191.37.210

– Codec: G711ALaw

– Khi gọi ra khai báo như sau:

– Thông số Calling PN: sip:2437850825@14.177.239.221

– Thông số CalledPN: sip:+84(mã tỉnh/mã mạng di động cắt số 0 ở đầu)( số thuê bao)@113.191.37.210:5060

VD: Gọi di động: sip:+8494424386@113.191.37.210:5060

Gọi cố đinh: sip:+842438410000@113.191.37.210:5060

Bước 1: Tạo Voiptrunk trên tổng đài, vào Extension/trunk -> VoIPtrunks -> Create new siptrunk 

Video hướng dẫn cấu hình SIPTRUNK Vnpt, Viettel... với tổng đài IP Grandstream

Chuyển sang Tab Advanced Settings tích chọn Enable Hearbeat Detection

Bước 2: Nat port trên tổng đài, vào Pbx settings -> Sip Settings -> Nat

Video hướng dẫn cấu hình SIPTRUNK Vnpt, Viettel... với tổng đài IP Grandstream

Bước 3. NAT trên modem hoặc firewall.

 • Mở cổng trên Modem: Vào modem -> Vào NAT và thực hiện mở cổng (như ví dụ bên dưới)
 • Wan Interface: Đường cáp quang được nối vào cổng nào trên modem (chọn chính xác)
 • Local Computer: Địa chỉ IP tổng đài (cái này phải chính xác)
 • Giải cổng cần mở:
 • Giải cổng 5060 hoặc 5060-5082
 • Giải cổng 10000 -> 20000 (chú ý giải cổng từ 10000 đến 20000)

Video hướng dẫn cấu hình SIPTRUNK Vnpt, Viettel... với tổng đài IP Grandstream

Bước 4: Cấu hình Inbound vào Extension/trunk ->Inbound Routes -> chọn trunk và  Add

Video hướng dẫn cấu hình SIPTRUNK Vnpt, Viettel... với tổng đài IP Grandstream

Bước 5. Cấu hình Outbound vào Extension/trunk ->Outbound Routes ->Add

 • Cấu hình cho phép gọi di động liên tỉnh…

Video hướng dẫn cấu hình SIPTRUNK Vnpt, Viettel... với tổng đài IP Grandstream

 • Cấu hình cho phép gọi số cố định.
 • Lưu ý: Đối với các tỉnh khác nhau thì mục Prebend sẽ khác nhau. VD: Hà Nội là +8424, HCM là +8428…( thay đổi mã vùng )

Video hướng dẫn cấu hình SIPTRUNK Vnpt, Viettel... với tổng đài IP Grandstream

 2.Video cấu hình siptrunk VNPT qua kênh Megawan.

Ví dụ: Ta có thông số kết nối như sau của mạng VNPT như sau

a. Thông số kênh nối kênh

+ Địa chỉ IP Wan: 10.163.4.234/29

+ Gateway: 10.163.4.233/29

b. Thông tin cấu hình siptrunk

– Port sip 5060- Gọi ra với port 51000

– Signalling định tuyến :  10.99.7.26 DNG

– Signalling định tuyến :  10.99.2.102 HNI  ( Backup)

– RTP định tuyến : 10.99.9.18

Hoặc có thể routing cả dải 10.99.0.0/16

– Codec: G711ALaw

-Thông số CGPN:   sip:số thuê bao@10.163.4.234

-Thông số CDPN:   sip:+84(mã tỉnh cắt số 0 ở đầu)(số thuê bao)@10.99.7.26:51000(khi gọi ra di đông cũng cắt số 0).

Bước 1: Kết nối cổng phần cứng, vào System Setings -> Network settings -> Basic settings

– Lan 1: Dùng kết nối kênh trắng như thông số cấp ở mục a

Video hướng dẫn cấu hình SIPTRUNK Vnpt, Viettel... với tổng đài IP Grandstream

– Lan 2: Kết nối cho mạng Local (Chú ý: chọn gateway default là LAN 2)

Video hướng dẫn cấu hình SIPTRUNK Vnpt, Viettel... với tổng đài IP Grandstream

Bước 2: Cài đặt routing theo cổng mạng, vào System Setings -> Network settings -> Static routes (như hình dưới)

Video hướng dẫn cấu hình SIPTRUNK Vnpt, Viettel... với tổng đài IP Grandstream

Chú ý: Chọn cổng LAN chính xác khi route ra

Bước 3: Tạo Voiptrunk trên tổng đài, vào Extension/trunk -> VoIPtrunks -> Create new siptrunk

Video hướng dẫn cấu hình SIPTRUNK Vnpt, Viettel... với tổng đài IP Grandstream

Chuyển sang Tab Advanced Settings tích chọn Enable Hearbeat Detection

Video hướng dẫn cấu hình SIPTRUNK Vnpt, Viettel... với tổng đài IP Grandstream

Bước 4: Nat port trên tổng đài, vào Pbx settings -> Sip Settings -> Nat

– Externl host: là cổng LAN 1 kết nối vơi nhà mạng

Video hướng dẫn cấu hình SIPTRUNK Vnpt, Viettel... với tổng đài IP Grandstream

Bước 5: Cấu hình Inbound vào Extension/trunk ->Inbound Routes -> chọn trunk và  Add

Video hướng dẫn cấu hình SIPTRUNK Vnpt, Viettel... với tổng đài IP Grandstream

Bước 6. Cấu hình Outbound vào Extension/trunk ->Outbound Routes ->Add

 • Cấu hình cho phép gọi di động liên tỉnh…

Video hướng dẫn cấu hình SIPTRUNK Vnpt, Viettel... với tổng đài IP Grandstream

 • Cấu hình cho phép gọi số cố định.
 • Lưu ý: Đối với các tỉnh khác nhau thì mục Prebend sẽ khác nhau. VD: Hà Nội là +8424, HCM là +8428…( thay đổi mã vùng )

Video hướng dẫn cấu hình SIPTRUNK Vnpt, Viettel... với tổng đài IP Grandstream

3.Video cấu hình Sip mobile trunking của Viettel qua kênh Internet.

Thông số cài đặt sip mobile trunk của Viettel

Video hướng dẫn cấu hình SIPTRUNK Vnpt, Viettel... với tổng đài IP Grandstream

 

 

Bạn chưa xem bất cứ sản phẩm nào.

Contact Me on Zalo