Video hướng dẫn bảo mật hệ thống tổng đài IP Grandstream

Video hướng dẫn bảo mật tổng đài IP Grandstream
– Với khách hàng sử dụng tổng đài IP Grandstream và kết nôi SIPtrunk theo đường internet, hay kết nối điện thoại IP/Softphone từ xa qua internet thì cần thiết lâp các bước cài đặt bảo mật cho tổng đài, tránh bị hack và xâm nhập trái phép…

Bước 1:  Giới hạn địa chỉ IP kết nối đến máy nhánh và đặt password cho máy nhánh khó nhớ.

 • Vào Extension/Trunk --> Extension --> edit máy nhánh nào đó rồi vào tab Media tìm đến mục Strategy

Các bạn đặt giới hạn dải IP được phép kết nối theo hình.

Video hướng dẫn bảo mật hệ thống tổng đài IP Grandstream

 • Đặt Password khó nhớ cho máy nhánh hoặc các bạn để chế độ password mặc định là Ranrom

Video hướng dẫn bảo mật hệ thống tổng đài IP Grandstream

Để bảo mật hơn nữa các bạn cần đặt AuthID là tên có chữ và số khi đó trên điện thoại cũng cần điền AuthID này:

Video hướng dẫn bảo mật hệ thống tổng đài IP Grandstream

Bước 2: Tạo Firewall Rule

Vào System Settings --> Security Settings ->Static Defense ->  trong Custom Firewall Settings --> Create new rule

 • Đầu tiên tạo các rule cho chép kết nối Accerpt ( Lưu ý: các bạn cần tạo toàn bộ rule IN và OUT cho phép kết nối trước sau đó mới tạo rule chặn )
 • Bao gồm các rule cho phép dải ip kết nối, dải ip siptrunk kết nối…

Video hướng dẫn bảo mật hệ thống tổng đài IP Grandstream

 • Tiếp đến tạo rule chặn toàn bộ Drop. ( Ở rule này ta chặn toàn bộ Anywhere: Any tức là toàn bộ địa chỉ ip và port bên ngoài kết nối đến địa chỉ ip tổng đài )

Video hướng dẫn bảo mật hệ thống tổng đài IP Grandstream

Như vậy ta có bảng firewall như sau bao gồm nhưng ip được phép kết nối và chặn toàn bộ các ip khác.

Màu xanh là rule được phép còn màu đỏ là chặn.

Video hướng dẫn bảo mật hệ thống tổng đài IP Grandstream

Bước 3: Bật Fail2ban trên tổng đài.

Vào System Settings --> Security Settings ->Fail2ban và 

 • Banned Duration: thời gian chăn ( nếu đặt là 0 sẽ chặn vĩnh viễn )
 • Max Retry Duration: Thời gian cho phép đăng nhập sai
 • MaxRetry: cho phép đăng nhập tối thiểu bao nhiêu lần

Local settings

 • Video hướng dẫn bảo mật hệ thống tổng đài IP Grandstream
  Có thể giới hạn IP kết nối tới web tổng đài
  – Để giới hạn các bạn vào System Settings --> HTTP Server và làm theo hình sau.
  Chỉ cho phép một số ip local truy cập web tổng đài, nếu có mở port web ra internet thì cũng chỉ cho phép ip nào được kết nối
  Video hướng dẫn bảo mật hệ thống tổng đài IP Grandstream
  Dưới đây là chi tiết VIDEO hướng dẫn cài đặt bảo mật cho tổng đài IP Grandstream.

Bạn chưa xem bất cứ sản phẩm nào.

Contact Me on Zalo