Hướng dẫn chạy dịch vụ Vlan trên IP Phone Grandstream

Trong một hệ thống mạng lớn gồm nhiều loại thiết bị như: Điện thoại ip – Máy tính – Camera – WiFi…, việc chia VLan quản lý cho từng loại hình dịch vụ rất cần thiết, giúp cho việc tối ưu mạng, dễ bug lỗi, chia dịch vụ để dễ dàng vận hành, phân lớp dịch vụ và quản lý

Xin gửi các bạn hướng dẫn chạy Vlan chạy trên 1 dây cáp mạng 2 dịch vụ Thoại VoIP và PC, 1 dây mạng LAN cấp Vlan riêng cho thoại và Vlan riêng cho PC

Mô hình kết nối như sau:

Một cổng mạng (1 dây mạng) kết nối vào cổng LAN trên điện thoại và cổng PC out trên điện thoại kết nối PC, mỗi thiết bị chạy giải mạng riêng)

Hướng dẫn chạy dịch vụ Vlan trên IP Phone Grandstream

Ở đây mình dùng thiết bị mạng Mikrotik để thiết lập tạo VLAN, thiết bị Mikrotik cho phép tạo nhiều Vlan trên các port bất kỳ

1/ Ví dụ 1: Trên một đường dây mạng gắn 2 Vlan, 1 cho điện thoại, 1 cho máy tính

Bước 1: Thiết lập cài đặt trên router Mikrotik cấp Vlan

– Vào Interface à VLAN bấm nút dấu + tạo 2 Vlan 100/200 trên cổng bất kỳ bạn muốn tạo

Hướng dẫn chạy dịch vụ Vlan trên IP Phone Grandstream

– Tạo giải mạng cấp DHCP cho mỗi Vlan: Vào IP à Address List tạo giải cấp DHCP như hình dưới

Hướng dẫn chạy dịch vụ Vlan trên IP Phone Grandstream

Bước 2: Cài đặt Vlan tag trên điện thoại ip Grandstream

Login vào điện thoại IP của Grandstream -> Network -> advance (tất cả các sản phẩm của Grandstream đều hỗ trợ Vlan tag)

Thiết lập cài đặt như hình dưới, cho điện thoại đánh vlan 100, cho cổng pc vlan 200

Hướng dẫn chạy dịch vụ Vlan trên IP Phone Grandstream

2/ Ví dụ 2: Máy tính nhận giải mạng mặc định của router, ip phone nhận 1 vlan riêng

Các bước trên router ta tạo tương tự, 1 giải mạng DHCP mặc định, 1 vlan 30 cho ip phone hoặc ngược lại

Trên ip phone cấu hình như sau

Hướng dẫn chạy dịch vụ Vlan trên IP Phone Grandstream

Bạn chưa xem bất cứ sản phẩm nào.

Contact Me on Zalo