Hướng dẫn cài đặt phần mềm quản lý thiết bị wifi GWN Manager

Hướng dẫn cài đặt phần mềm quản lý thiết bị wifi GWN Manager trong mạng nội bộ.

Hướng dẫn cài đặt GWN Manager trên Centos7.

Các bạn cần có một máy chủ cài đặt chạy Linux Redhat 7 / CentOS 7

Bước 1: Sau khi đã có máy chủ ta bắt đầu cài đặt các gói cần thiết bằng lệnh sau.

yum install epel-release

yum install jemalloc libaio glibc-devel fontconfig xorg-x11-font-utils freetype

Hướng dẫn cài đặt phần mềm quản lý thiết bị wifi GWN Manager

Bước 2: Sau khi cài đặt các gói ta vào liên kết sau để dowload GWN Manager

Hướng dẫn cài đặt phần mềm quản lý thiết bị wifi GWN Manager

Có thể coppy link để dowload trực tiếp bằng lệnh trên Centos hoặc dowload file về máy tính rồi coppy vào thư mục trên máy chủ Centos

Ở đây mình sử dụng lệnh sau để dowload trực tiếp

Hướng dẫn cài đặt phần mềm quản lý thiết bị wifi GWN Manager

Bước 3: Sau khi dowload xong thì giải nén file vừa dowload

Sử dụng lệnh sau:

tar -zxvf GWN_Manager-1.0.0.21-202001100407.tar.gz

Hướng dẫn cài đặt phần mềm quản lý thiết bị wifi GWN Manager

Bước 4: Sau khi giải nén xong chúng ta bắt đầu cài đặt. Lưu ý ở đâu phiên bản mình đang sử dụng là phiên bản 1.0.0.21

Sử dụng câu lệnh sau:  rpm -ivh gwn*1.0.0.21*.rpm

Hướng dẫn cài đặt phần mềm quản lý thiết bị wifi GWN Manager

Bước 5: Chạy GWN Manager

Trước khi chạy GWN Manager service bạn sẽ cần thêm tường lửa ( Firewall ), nếu server của bạn sử dụng  tường lửa ( firewall )…còn server không chạy thì bỏ qua bước này

Sử dụng firewall add thêm các lệnh sau.

firewall-cmd –permanent –zone=public –add-port=8443/tcp

firewall-cmd –permanent –zone=public –add-port=10014/tcp

firewall-cmd –reload

Lưu ý: Theo mặc định GWN Manager sử dụng cổng 8443 cho dịch vụ web (Nginx) và cổng 10014 là cổng giao tiếp riêng.

Bước 6: Khởi động dịch vụ

Các bạn chạy lệnh sau:  /gwn/gwn start

Hướng dẫn cài đặt phần mềm quản lý thiết bị wifi GWN Manager

Sau khi tất cả các dịch vụ khởi động, vui lòng truy cập web để cấu hình dịch vụ.

Theo mặc định, địa chỉ Cổng Web là: https: // server_ipaddress: 8443

Ở đây địa chỉ server của mình là ip sau:

Hướng dẫn cài đặt phần mềm quản lý thiết bị wifi GWN Manager

 

 

 

Lần truy cập đầu tiên.

Hướng dẫn cài đặt phần mềm quản lý thiết bị wifi GWN Manager

Bấm Start để cài đặt và làm theo hướng dẫn.

Hướng dẫn cài đặt phần mềm quản lý thiết bị wifi GWN Manager

Chọn quốc gia và timezone và Next

Hướng dẫn cài đặt phần mềm quản lý thiết bị wifi GWN Manager

Cài đặt tài khoản đăng nhập bao gồm tên đăng nhập password và địa chỉ email.

Sau khi điền đầy đủ thông tin bấm Next

Hướng dẫn cài đặt phần mềm quản lý thiết bị wifi GWN Manager

Nếu có thiết bị AP wifi grandstream thì phần mềm quản lý sẽ được hiển thị còn không thì chúng ta cứ bấm Next

Hướng dẫn cài đặt phần mềm quản lý thiết bị wifi GWN Manager

Nhập tên SSID wifi và Password đăng nhập còn không có thể bỏ qua tí đặt sau và bấm Next

Hướng dẫn cài đặt phần mềm quản lý thiết bị wifi GWN Manager

Các thông tin cài đặt trước đó được liệt kê --> Kết thúc bấm Finish

Giao diện đăng nhập

Hướng dẫn cài đặt phần mềm quản lý thiết bị wifi GWN Manager

Nâng cấp GWN Manager

Trình quản lý GWN sẽ tự động kiểm tra phiên bản chương trình cơ sở mới khi bạn đăng nhập vào GUI web, nếu tìm thấy phiên bản mới, thông báo sẽ bật lên và bạn có thể nhấp để hoàn tất nâng cấp.

Bạn cũng có thể nâng cấp thủ công bằng cách sử dụng các lệnh dưới đây:

rpm -Uvh gwn*1.0.0.21*.rpm

/gwn/gwn restart

VIDEO chi tiết cài đặt.

Chúc các bạn cài đặt thành công.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bạn chưa xem bất cứ sản phẩm nào.

Contact Me on Zalo